Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes)修身小参 --

             打坐禅修中的呼吸四相是什么状况?


二七九、参问:

呼吸当中出现的风、喘、气、息四种现象。我对其中的气和息没有一个深刻的理解,请大师能在百忙中给我一个对这气和息两像的深刻明了的解释。先谢了!

 

师答:

吴大德:

阿弥陀佛!2007810mail收悉,您要懂的不是只有气和息,因气和息不懂,其它喘也会不懂的。《佛说大安般守意经》云:「息有四事,一者为风,二为气,三为息,四为喘。有声为风,无声为气,出入为息,气出入不尽为喘也。」所以四相者,风相是我们呼吸的空气进出,当气还不能被丹田所利用时,就只是空气进出鼻孔,这就是粗的风相。若呼吸时,息虽不绵延不绝,但已能无声,则名为气相。若是风相变微细,入气相后,再能入绵绵不绝地微细进出鼻孔时,就是所谓的息相,此时丹田应已成形,可以纳气后转为真气,所以行者能资神安稳,得初步定力。当于息相中丹田气不足外送,会造成身体上下真气不能连贯时,就会有喘相发生。无知者不知喘相之真实,会一直喘、喘、喘,不会闭气再诱起真气,让真气补足就能不喘。

另天台宗开山智者大师()的《释禅波罗蜜次第法门》说:「息调凡有四相,一者风,二者喘,三者气,四者息。前三者不调相,后一者为调相,风相者,坐时鼻中息,出入觉有声,喘相者,坐时虽无声,而入出结滞不通。气相者,坐时虽无声亦不结滞,而出入不细。息相者,无声、不结、不粗,出入绵绵,若存若亡,资神安稳。」习禅者,若守风者散,守喘则结,守气则劳,守息则定。虽然智者大师所说,无有世尊所讲之精确,甚至于境界有颠倒,这是此古僧大德个人的体会,也提出可以给您参考。谢谢您的mail
 


[ 修身小参 ] [ 问题小参 ] [ 首 页 ]