roserain.gif (3999 bytes) 修心法语
         
  佛陀最后的叮咛


《力士哀恋经》中佛陀最后的叮咛:

佛告比丘:

行无常,无得住者,不可体信,是变易法。

一切聚集,归散会灭,高者必堕,合会必离。

有生必死,一切诸行,犹如河岸临峻之树,

亦如画水寻画寻灭,亦如泡沫,如条上露不得久停。

干闼婆城暂为眼对,人命迅速疾于射箭,速行天下疾于日月。

人命速疾过于是天,无常败坏应当解知。

若于佛事有不足者不入涅盘,佛事周讫乃入涅盘。

以此佛法付嘱人天,以此重事与声闻弟子,向无畏寂灭处去。

有苦尽更不受生,汝等不应生大忧恼。」

 


[ 修心法语 ] [ 法雨法语 ] [ 首 页 ]