roserain.gif (3999 bytes) 修心法语
         
  护口恶行偈语


 

护口恶行,自正口行,护口恶者,修口善行。

 

契经云:护口恶行者,何以故说?自知内过、知他人过,故名曰恶行,若已瞋恚发口骂詈虚生过,使数千万众皆生恶念,而不自觉亦复不知,后受恶报咸共怀瞋恚,彼骂者后入地狱饿鬼畜生受苦无量。若生人中多被诽谤言不信用。能守护口者,自致福报,亦生天上快乐自然,若生为人不被麤言。是故说曰,护口恶行也。自正口行者,为得何等功德?答曰:「为数千万众所见叹誉,传相告语,此人良谨与行相应,言不麤犷,不求彼短不讥彼失,口齿端严言不强吃。」是故说曰,自正口行也。护口恶者,其义有二:或当贤圣默然,或当法说义说。夫欲出言先当自理,言致败身非独一人,若吐麤言为人所疾,进止行来无人敬待。是故说曰,护口恶者也。修口善行者,诸修善行之人心怀仁慈,吐言柔软不伤人意,为众多人所见爱念,是故说曰,修口善行也。

 

 


[ 修心法语 ] [ 法雨法语 ] [ 首 页 ]