Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes)修身小參 --

            修行色身受害停止禪修,要如何重新開始?

法爾禪修中心 善祥比丘(俗名張玄祥)撰 


四五三參問:

老師您好:

我是一名禪修愛好者,大約10年前我開始修習禪定,開始是按照數吸的方法禪修的,後來有一段時間由於用意太過產生了障礙,有一股氣在喉嚨處聚集,連到小腦部位,上下不得,十分難受,嚴重時咽喉部幾近抽搐,這個情況已經近十年了(由於違緣不斷,已多年不修禪定了。慚愧!現在想重新學佛,再修禪定。),不知應該怎樣對治呢?

後學拜上

 

師答:  

無名大德:

南無阿彌陀佛!修心者不宜心急,您卻心急想要有點成就,難免就會產生急速的氣感,可惜您又無人在旁邊指導,也不會想要找正當書看看,所以就虛耗十年,現在又要重新開始,還是要有正當的資訊,得到正確的方法,慢慢按部就班地進行,才能走得穩、走得順、走得遠。

修行者開頭無非要有真氣誘發起來,若無真氣起來就無從修心,若真氣起來不能駕馭,一般上班族也會造成困擾。所以正常禪修者,只要專注地觀於呼吸進出,久而久之,就會有真氣,此氣不旺亦不狂,就容安心,也得身安。佛陀後期都建議用安般守意法,安般(ānāpāna),全稱安那般那,即指入出息念。梵語 āna(安那)即入息(吸氣),apāna(般那)即出息(呼氣)。禪修時行數息觀(默數出入息,令心隨息而定)以之收斂散心,讓真氣自然去發展。

如經,世尊曰:「若有比丘正身正意,結跏趺坐,繫念在前,無有他想,專精念安般。所謂安般者,若息長時,亦當觀知我今息長;若復息短,亦當觀知我今息短;若息極冷,亦當觀知我今息冷;若復息熱,亦當觀知我今息熱。具觀身體,從頭至足皆當觀知。若復息有長短,亦當觀息有長有短,用心持身,知息長短,皆悉知之,尋息出入,分別曉了。若心持身知息長短,亦復知之,數息長短,分別曉了。如是,諸比丘!名曰念安般,便得具足,成大果報,諸善普至,得甘露味,至無為處,便成神通,除諸亂想,獲沙門果,自致涅槃。是故,諸比丘!常當思惟,不離安般念,便當獲此諸善功德。如是,諸比丘!當作是學。」

刻意使呼吸長或短,強忍呼吸長短,都是不如法的,要能自然而作,若身體有變化需要去觀注,才去觀注,若身體無異覺,還是回來專住於呼吸,知息長短,如是禪修久當獲利。

若需要打坐、修行的參考書,請將姓名、地址、郵編、取件通知電話mail過來,我們當為您寄《打坐入門》上下兩冊、《基礎禪修108參》、《禪悟無生》等書,足供您初基與有境界時身心用功之參考。謝謝您的mail。    


[ 修身小參 ] [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]