roserain.gif (3999 bytes) 悟者應潛默將養
                     ——證入無為


行者初悟素法身,智慧未全,道眼不俱,潔身潛默自修,證得無生法忍為要,少拋頭露面,為文說法,總是些半生不熟,似是而非的話。對佛法的認知亦不透徹,僅能以經論為本,不然又造無量業也。慎重!慎重!

偈曰:
         「果地未到悲心重,煩惱總是強出頭。
             禪者畫像本無言,何必緣心嗇言空。
             緣心緣相本非真,心入無為性才顯。
             若體無為真實義,爍迦羅心無動轉。」


[ 修心法語 ] [ 法雨法語 ] [ 首 頁 ]